Personvernerklæring

Schibsted Norge SMB AS (Org. Nr.: 980 178 986, Adresse: Hagegata 22 0653 Oslo) er behandlingsansvarlig for eventuelle personopplysninger som samles inn ved bruk av dette nettstedet.

Schibsted Norge SMB drifter nettstedet (https://www.schibstedlokal.no/) på vegne av Schibsted Norge SMB AS.


Hvilke opplysninger vi samler inn om deg og hvordan vi bruker det.

Dersom du benytter deg av et skjema på nettsiden (https://www.schibstedlokal.no/), eller kontaktskjema i andre kanaler, eksempelvis Facebook for å komme i kontakt med Schibsted Norge SMB AS, vil disse personopplysningene brukes av Schibsted Norge SMB AS til å ta kontakt med deg. Informasjonen vil lagres så lenge det er nødvendig for å håndtere din henvendelse. I tillegg samler vi inn informasjon om din bruk av nettsiden for å lage statistikk og forbedre nettsiden.

Statistikk om bruk og trafikk blir brukt i samlet form og anonymisert, og kan ikke knyttes direkte til deg som en identifisert person.

Kontaktinformasjon kan bli benyttet for å sende deg eksklusive tilbud, nyheter eller annen relevant informasjon tilknyttet våre tjenester. 


Cookies

Nettstedet bruker følgende cookies:

  • Google Analytics / Google Tag Manager (analyse/statistikk)
  • Appnexus-piksel (statistikk)


Dine rettigheter

Du har rett til å få innsyn i opplysningene dine, rett til å få korrigert eller slettet opplysninger vi har om deg, eller du kan be om at behandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Dersom du skulle ønske det, har du dessuten anledning til å motta visse data i et digitalt format eller få dem overført til andre virksomheter. Dersom du vil benytte det av noen av disse rettighetene, kan du kontakte Schibsted Norge SMB AS på E-Post via: smb@schibsted.no, og Schibsted Norge SMB AS på E-post via: smb@schibsted.no


Dersom du har spørsmål om denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss på: E-post: smb@schibsted.no. Du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet: www.datatilsynet.no.